speciality coffee, rättvistkaffe

Specialkaffe

Den absolut största delen av kaffet i vårt sortiment är ett så kallat ”specialkaffe”.
Men vad är egentligen ett specialkaffe och vad särskiljer det från kaffet i din lokala butik?

Läs mer nedan

Definition

Förenklat kan man säga att specialkaffe är en spårbar;

– högkvalitativ och välselekterad grön böna med minimalt av defekter
– som fått minst 80/100 poäng i enlighet med SCAAs koppningsprotokoll.

crème-de-la-crème

”Specialkaffe” är med andra ord en kvalitetsbenämning. Vilket framgår tydligare av den Engelska benämningen – Speciality Grade Coffee.

Köper du ett specialkaffe, är det kaffevärldens crème-de-la-crème du håller i dina händer.

Gourmet & specialkaffe, inte samma sak

Endast 3-5% av den totala kaffeproduktionen i världen är specialkaffe.

Gourmet & specialkaffe, vad är egentligen skillnaden?